Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

De interes public

Campanii de lucru

Campanie de verificare/operare a rapoartelor de evaluare PJ;

Campanie de înștiințare a contribuabililor cărora le expiră evaluarea;

Campanie verificare operatori economici în vederea declarării taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

Campanie societăți radiate;

Campanie verificare PF/PJ care au fost sancționați cu proces-verbal de amendă pentru construcțiile/amplasamentele pentru reclamă și publicitate pentru care nu dețin autorizație de construire;

Campanie de verificare a contribuabililor care dețin în proprietate clădiri în care au fost deschise puncte de lucru;

Campanie verificare contribuabili PF/PJ care dețin certificate de clasificare eliberate de către Ministerul Turismului.

Campanie de verificare/operare a rapoartelor de evaluare PJ.

Campanie de înștiințare a contribuabililor cărora le expiră evaluarea.

Campanie societăți radiate.

Campanie verificare PF/PJ care au fost sancționați cu amendă pentru construcții fără autorizație de construire.

Campanie verificare contribuabili care dețin contracte de închiriere/ asociere cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “SF APOSTOL ANDREI CONSTANȚA”.

Campanie verificare contribuabili care dețin contracte cu unitățiile de învățământ.

Campanie inventariere pe teren a masei impozabile a Municipiului Constanța.

Campanie de verificare/operare a rapoartelor de evaluare PF/PJ.

Campanie de înștiințare a contribuabililor cărora le expiră evaluarea.

Campanie societăți radiate.

Campanie verificare PF/PJ care au fost sancționați cu process verbal de amendă pentru construcțiile pentru care nu dețin autorizație de construire.

Campanie verificare contribuabili PF/PJ care dețin certificate de clasificare eliberate de către Ministerul Turismului.

Campanie verificare operatori economici în vederea declarării taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

Campanie de verificare a operatorilor economici care au depus rapoarte de evaluare.

Campanie de verificare a persoanelor fizice și juridice care au executat lucrări de construcție fără a deține autorizații de construire.

Campanie de înștiințare a contribuabililor cărora le expiră evaluarea.

Campanie facilități fiscale.

Campanie de înștiințara a contribuabililor privind reducerea cu 60% respectiv 50% a impozitului pe clădiri/teren, pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora.

Campanie de verificare a operatorilor economici care au depus rapoarte de evaluare.

Campanie de verificare a persoanelor fizice și juridice care au executat lucrări de construcție fără a deține autorizații de construire.

Campanie privind taxa de dezvoltare și promovare a turismului.

Campanie de înștiințare a contribuabililor cărora le expiră evaluarea.

Campanie verificare beach bar-uri plajă Constanța.

Campanie societăți radiate.

Campanie facilități fiscale.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care datoreaza impozit pe spectacole din activitati distractive.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care datoreaza taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele concepute si construite pentru transportul de marfuri pe raza municipiului constanta pe strazile de trafic usor, mediu si greu.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care detin cladiri rezidentiale si au puncte de lucru deschise la adresa cladirii.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care datoreaza taxa cladire/taxa teren pentru spatiile inchiriate.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care datoreza impozit pe teren incadrati eronat pe zona C.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care au fost in insolventa si au avut plan de reorganizare.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care datoreaza taxa hoteliera.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care au situatie incerta pe impozit/taxa teren, impozit/taxa cladiri.

Campanie privind actualizarea bazei de date pentru contribuabilii care au autorizatii de construire expirate.

Campanie de verificare a contribuabililor care au contracte de inchiriere cu Apele Romane si au obtinut autorizatii de construire in vederea amenajarii plajei turistice din Statiunea Mamaia (beach bar-uri).

 Martie – Campanie de verificare a operatorilor economici care au depus rapoarte de evaluare pana la data de 02.04.2018 – Martie finalizare

Au fost analizate un număr de 488 rapoarte de evaluare pentru care s-au emis decizii de impunere.

Mai – Campanie de verificare privind modificarea adreselor sediilor persoanelor juridice avand in vedere retururile deciziilor de impunere – Iunie finalizare

Au fost verificate si modificate un numar de 1.256 adrese de sedii sociale conform datelor inscrise la Oficiul National al Registrului Comertului.

Aprilie – Campanie privind stabilirea, urmărirea și încasarea societăților care datorează impozit pe spectacole – Mai finalizare

Au fost verificati un numar de 9 operatori economici. In urma verificarilor s-a constatat ca 3 operatori economici nu datoreaza impozit pe spectacole, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare pentru ceilalti 6 operatori economici este de 84.105 lei.

Iunie – Campanie de verificare a contribuabililor persoane juridice pentru care s-au emis autorizații de construire în vederea amenajării plajelor turistice – Decembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 77 operatori economici. In urma verificarilor s-a constatat ca 5 operatori economici nu datoreaza impozit pe cladiri, 17 operatori economici erau impusi la impozitul pe cladiri in baza de date si 46 de operatori economici au fost impusi rezultand un debit de 127.626 lei la impozitul pe cladiri.

Mai sunt in lucru 9 operatori economici.

Martie – Campanie de verificare a operatorilor economici care au depus rapoarte de evaluare până la data de 31.03.2017 – Martie finalizare

Au fost analizate un numar de 77 rapoarte de evaluare pentru care s-au emis instiintari de plata si decizii de impunere.

Aprilie – Campanie de verificare privind actualizarea bazei de date pentru societatile care au contracte incheiate cu institutiile bancare – August finalizare

Au fost verificati un numar de 9 operatori economici, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 29.128 lei.

Aprilie – Campanie de verificare a operatorilor economici care au situatia fiscala incerta – August finalizare

Au fost verificati un numar de 6 operatori economici care aveau situatia fiscala incerta, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 63.762 lei.

Aprilie – Campanie de verificare a operatorilor economici care datoreaza taxa trama – Decembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 9 operatori economici care datoreaza taxa trama, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 12.738 lei.

Mai – Campanie de verificare a contribuabililor care presteaza servicii turistice – Noiembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 22 operatori economici care au solicitat si au beneficiat de reducerea de 50% din impozitul pe cladirile si terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de minim/maxim 6 luni in cursul unui an calendaristic, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 227.114 lei.

Iulie – Campanie privind calculul dobanzilor legale aferente sumelor reprezentand amenzi de circulatie incasate de Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu – Septembrie finalizare

In perioada iulie – septembrie s-au calculat pentru 610 contribuabili dobanzi legale aferente sumelor reprezentand amenzi de circulatie incasate de Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu prin intermediul dispozitivelor de incasare care apartin operatorilor tip Pay Point (ZebraPay si altele similare). Suma ce trebuie recuperata de la Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu este in cuantum total de 123.673,65 lei, repartizata astfel: 120.703,30 lei reprezinta incasari din amenzi de circulatie si 2.970,35 lei reprezinta dobanzi legale calculate pentru fiecare amenda contraventionala pana la data de 07.09.2017.

Iulie – Campanie de instiintare a contribuabililor din Statiunea Mamaia si Sat Vacanta cu privire la taxa pentru promovarea turismului – August finalizare

In perioada iulie – august a fost derulata o campanie privind modul de declarare si achitare a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta. S-a constatat ca din totalul de 636 de operatori economici verificati, un numar de 392 au depus declaratii de impunere, 234 nu au facut acest lucru iar 10 operatori economici nu datoreaza taxa de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

Iulie – Campanie de verificare a contribuabililor care au avut in perioada 2012 -2017 contracte de inchiriere pentru parcari cu SC Confort Urban SRL– August finalizare

Au fost verificati un numar de 153 contribuabili care au avut in perioada 2012 -2017 contracte de inchiriere pentru parcari cu SC Confort Urban SRL. In urma verificarilor s-au emis un numar de 38 de Decizii de impunere, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 3.180 lei.

Septembrie – Campanie privind verificarea societatilor care datoreaza impozit pe spectacole din activitati diverse – In curs

Au fost verificati un numar de 5 operatori economici care datorau impozit pe spectacole, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 4.238 lei.

Septembrie – Campanie de instiintare a contribuabililor carora le expira evaluarea – Septembrie finalizare

Au fost verificate si instiintate un numar de 1.422 persoane juridice si 978 persoane fizice carora le expira termenul de 3/5 ani de la data ultimei evaluari.

Octombrie – Campanie privind actualizarea bazei de date pentru societatile inregistrare ca mari platitori de impozite si taxe locale – 2018 finalizare

Sunt in curs de verificare 14 contribuabili inregistrati ca mari platitori de impozite si taxe locale.

Octombrie – Campanie privind actualizarea bazei de date pentru societatile la care s-a deschis procedura insolventei – In curs

Au fost verificati un numar de 22 operatori economici la care a fost deschisa procedura insolventei, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 764.544 lei.

Noiembrie – Campanie privind actualizarea bazei de date pentru societatile la care s-a deschis procedura insolventei – In curs

Campanie de instiintara a contribuabililor privind reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri/teren, pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora – Noiembrie finalizare
Au fost instiintate un numar de 96 persoane juridice care detin unitati de cazare in vederea depunerii pana la data de 31.12.2017, inclusiv, a cererilor de acordare a reducerii de 50%.

Ianuarie – Campanie de verificare a operatorilor economici care datoreaza taxa trama – Decembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 15 operatori economici care datoreaza taxa trama, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 18.513 lei.

Februarie – Campanie de verificare a contribuabililor persoane fizice care au beneficiat de subventie la incalzire in perioada 2012-2015 – Februarie finalizare

Au fost verificate 3.077 persoane fizice care in perioada 2012-2015 au beneficiat de subventie la incalzire.

Februarie – Campanie de instiintare a contribuabililor care au sediul sau puncte de lucru in Incinta Port Constanta Sud cu privire la impozitele si taxele locale datorate – Martie finalizare

Au fost instiintati un numar de 113 contribuabili care desfasoara activitate/detin bunuri in Incinta Port Constanta Sud cu privire la faptul ca impozitele si taxele locale sunt datorate bugetului local al municipiului Constanta.

Februarie – Campanie privind emiterea Deciziilor de compensare la contribuabilii care la data de 01.01.2016 aveau suprasolvire la surse inactive si debite la alte surse active – Martie finalizare

Au fost verificati 252 de contribuabili care la data de 01.01.2016 figurau cu suprasolvire la surse inactive si debite la alte surse active. In urma verificarilor s-au emis un numar de 158 de Decizii privind efectuarea compensarii in cadrul aceluiasi rol fiscal.

Mai – Campanie de verificare a operatorilor economici care au situatia fiscala incerta – Noiembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 13 operatori economici care aveau situatia fiscala incerta, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 313.598 lei.

Mai – Campanie privind actualizarea bazei de date pentru societatile care detin terenuri ocupate de constructii speciale

Au fost verificati un numar de 3 contribuabili care detin terenuri ocupate de constructii speciale, iar suma rezutata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 16.069 lei.

Iunie – Campanie de verificare a contribuabililor care au fost sanctionati contraventional pentru mijloace de transport peste 12 tone in perioada 2011-2016 – Iunie finalizare

Au fost verificate un numar de 649 persoane juridice si 244 persoane fizice care in perioada 2011 – 2016 au fost sanctionate contraventional pentru fapte savarsite cu privire la mijloace de transport peste 12 tone. In urma verificarilor s-a constatat ca institutia noastra a incasat in perioada 01.01.2011 – 30.05.2016 suma de 56.591,5 lei (51.723 lei persoane juridice si 4.868,50 lei persoane fizice).

Iulie – Campanie de instiintare a contribuabililor din statiunea Mamaia si Sat Vacanţa cu privire la taxa pentru promovarea turismului si taxa privind creșterea gradului de liniste si sigurantă – August finalizare

In perioada iulie – august a fost derulata o campanie privind modul de declarare si achitare a taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta si a taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta. S-a constatat ca din totalul de 634 de operatori economici verificati, un numar de 513 au depus declaratii de impunere, iar un numar de 121 nu au facut acest lucru.

August – Campanie de verificare a contribuabililor care au sediul sau puncte de lucru in Incinta Port cu privire la taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta – Septembrie finalizare

Au fost verificate un numar de 661 de sedii/puncte de lucru din care: 658 de puncte de lucru erau corect inregistrate, 2 puncte de lucru au fost impuse la plata taxei rezultand un debit suplimentar de 20 lei iar un punct de lucru a fost scutit de la plata taxei.

August – Campanie de instiintare a contribuabililor carora le expira evaluarea/reevaluarea – August finalizare

Au fost verificate si instiintate un numar de 507 persoane juridice si 60 persoane fizice carora le expira termenul de 3/5 ani de la data ultimei evaluari.

August – Campanie de verificare a contribuabililor care au detinut/detin chioscuri in incinta unitatilor de invatamant in perioada 2011-2016 – Septembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 21 operatori economici care au detinut/detin chioscuri in incinta unitatilor de invatamant in perioada 2011-2016, pentru care s-au emis Decizii de impunere, stabilindu-se un debit suplimentar de aproximativ 11.096 lei.

Septembrie – Campanie de verificare a contribuabililor care detin spatii comerciale pe Plaja Modern – Septembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 11 operatori economici care detin spatii comerciale pe Plaja Modern, fiind emisa o Decizie de impunere cu un debit in suma de 7 lei.

Septembrie – Campanie de verificare a contribuabililor care presteaza servicii turistice – Decembrie finalizare

Au fost verificati un numar de 15 operatori economici care au solicitat si au beneficiat de reducerea de 50% din impozitul pe cladirile si terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de minim 6 luni in cursul unui an calendaristic, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 238.328 lei.

Campanie de verificare a taxei de liniste

Campania s-a desfasurat in perioada martie-iunie 2015 si au fost vizati 257 contribuabili.

Suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 250.000 lei si au fost intocmite numar de 36 procese verbale de constatare a contraventiei pentru depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate sau nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Campanie de verificare a contribuabililor care presteaza servicii turistice

Campania s-a desfasurat in perioada ianuarie-martie 2015.

Au fost verificati un numar de 22 operatori economici care au solicitat si au beneficiat de reducerea de 50% din impozitul pe cladirile si terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de minim 6 luni in cursul unui an calendaristic, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 95.365 lei.

Campanie de verificare a taxei de liniste datorata de unitatile de alimentatie publica din Constanta

Campania s-a desfasurat in perioada martie-iulie 2015.

Suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 250.000 lei si au fost intocmite un numar de 36 procese verbale de constatare a contraventiei pentru depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate sau nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Campanie de verificare a operatorilor economici care au situatia fiscala incerta

Campania s-a desfasurat in perioada aprilie-august 2015.

Au fost verificati un numar de 25 operatori economici care aveau situatia fiscala incerta, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimantare este de aproximativ 6.413.470 lei.

Campanie de verificare a operatorilor economici care datoreaza taxa trama

Campania s-a desfasurat in perioada aprilie-decembrie 2015.

Au fost verificati un numar de 20 operatori economici care datoreaza taxa trama, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 416.281 lei.

Campanie de verificare a impozitului pe spectacole

Campania s-a desfasurat in perioada iunie-septembrie 2015.

Au fost verificati un numar de 46 operatori economici care desfasoara spectacole in municipiul Constanta si statiunea Mamaia, iar suma rezultata in urma stabilirii diferentelor suplimentare este de aproximativ 1.483.031 lei.

Campanie de verificare si reincadrare a constructiilor speciale-August finalizare

Campania s-a desfasurat in perioada iunie-august 2015.

Au fost verificate si reincadrate un numar de 15.410 constructii speciale.

Campanie de verificare a taxei de promovare

Campania s-a desfasurat in perioada iunie-august 2015.

Au fost verificati 589 contribuabili, din care 334 au depus declaratii de impunere pentru taxa de promovare, iar un numar de 255 nu au facut acest lucru.

Campanie de verificare si reincarcare a mijloacelor de transport pe apa

Campania s-a desfasurat in perioada iunie-semptembrie 2015.

Au fost verificate si reincadrate un numar de 247 mijloace de transport pe apa.

Campanie de instiintare a contribuabililor carora le expira reevaluarea

Campania s-a desfasurat in perioada august-semptembrie 2015.

Au fost verificati si instiintati un numar de 660 operatori carora le expira termenul de 3/5 ani de la data ultimei evaluari.

SPIT a verificat societatile care au contracte de inchiriere cu farmaciile

Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (SPIT) a demarat, incepand cu luna mai 2014, o campanie de verificare pe teren a agentilor economici care au contracte de inchiriere cu farmaciile.

In cadrul campaniei, inspectorii fiscali au verificat respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste obligatia declararii in termen de 30 zile a lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere a unei cladiri existente precum si achitarea corecta a impozitului datorat.

Pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, inspectorii fiscali au aplicat sanctiuni contraventionale, recalculari si au impus retroactiv impozitul pe cladiri cu majorarile aferente.

In cadrul campaniei au fost verificati 10 contribuabili din care 7 contribuabili au depus declaratiile in termen si au achitat impozitul datorat iar 3 contribuabili au fost sanctionati contraventional pentru nedepunerea declaratiilor.

Campanie de verificare pe teren a taxei de promovare a turismului

Inspectorii Serviciului Constatare si Control din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanta au efectuat, in cursul lunii iunie 2014, controale pe teren pentru verificarea modului de declarare si achitare a taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

Persoanele fizice si operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice, care detin locuinte sau au desfasurat activitate in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, aveau obligatia depunerii pana la data de 01.06.2014 a declaratiei de impunere si achitarii taxei datorate.

Din cei 563 contribuabili verficati in cadrul campaniei, un numar de 214 contribuabili au depus declaratii de impunere pentru taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, iar un numar de 349 contribuabili nu au depus aceste declaratii.

Pentru contribuabilii care nu au depus declaratiile aferente taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta s-au luat masurile necesare in vederea impunerii si sanctionarii acestora si s-au emis decizii de impunere, dupa caz.

De asemenea, din cei 563 contribuabili verficati, un numar de 283 contribuabili au achitat taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, iar un numar de 280 nu au achitat aceasta taxa.

Operatorii economici din incinta Portului Constanta Sud au beneficiat de scutirea de impozite si taxe

Inspectorii Serviciului Constatare si Control din cadrul Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta s-au deplasat pe teren in zilele de 16 si 17 iulie 2014 la operatorii economici care desfasoara activitati economice in Incinta Portului Constanta Sud.

Astfel, acestia au fost instiintati cu privire la faptul ca pot beneficia de scutirea de impozite si taxe, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Constanta numarul 124/23.06.2014 pentru reglementarea situatiei fiscale a unor contribuabili care au sediul/puncte de lucru sau detin bunuri impozabile in Incinta Portului Constanta Sud.

Prin intermediul acestei campanii prevederile Hotararii Consiliului Local Constanta sus-mentionate au fost aduse la cunostinta unui numar de aproximativ 100 operatori economici.

Pana la termenul pentru depunerea cererilor de scutire, 06.10.2014, doar 38 de agenti economici din cei aproximativ 100 care au fost instiintati au depus cereri in acest sens.

Campanie de verificare a taxei de liniste

Serviciul Public de Impozite si Taxe Locale (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca a fost demarata o campanie de verificare a taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.

Astfel, operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele juridice care desfasoara activitati economice pe raza Municipiului Constanta, in statiunea Mamaia si Sat Vacanta au primit instiintari cu privire la obligativitatea prezentarii la sediul SPIT din str. Sulmona nr. 22 in vederea clarificarii situatiei fiscale.

Pentru impunerea la plata taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice, contribuabilii sunt rugati sa prezinte urmatoarele documente:

 • declaratia privind privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice;
 • actele cu privire la deschiderea punctelor de lucru, respectiv: hotararile A.G.A, incheierile de rezolutie, certificatele de inregistrare mentiuni;
 • actele de detinere a spatiilor aferente sediului social si a punctelor de lucru, precum si schitele activelor vizate de o persoana autorizata;
 • certificatul constantor emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte activitatea care se desfasoara la punctele de lucru;
 • copie dupa Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 • B.I./C.I. reprezentant legal;
 • stampila.

Toate aceste documente se stampileaza si toate copiile se vizeaza „conform cu originalul”.

Contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor in termen de 30 de zile de la infiintarea sau de la intervenirea oricaror modificari ce conduc la recalcularea taxei datorate.

Constituie contraventii: depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor, depunerea cu informatii eronate si nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Aceste contraventii se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei in cazul persoanelor juridice.

De asemenea, precizam ca, in caz de neprezentare la ghiseele institutiei, se va proceda la impunerea din oficiu si intocmirea procesului verbal de constatare a contraventiei.

Campanie de executare silita a debitorilor persoane fizice si juridice

Inspectorii Serviciului Urmarire si Executare Silita din cadrul Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta au demarat o ampla campanie in vedera recuperarii debitelor catre bugetul local.

Astfel, se vor infiinta popriri asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti ale persoanelor fizice si juridice debitoare si se va proceda la instituirea masurii sechestrului asupra bunurilor acestora.

Potrivit O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste bunuri vor fi valorificate prin vanzare la licitatie.

De asemenea, precizam ca SPIT desfasoara o campanie privind persoanele fizice care figureaza in evidentele fiscale cu amenzi contraventionale neachitate.

Aceasta campanie vizeaza debitorii care nu detin bunuri sau venituri urmaribile si are drept scop inlocuirea acestor amenzi cu obligarea contravenientilor, de catre instanta de judecata, la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Amintim ca plata sumelor datorate se poate efectua la toate ghiseele institutiei, la toate oficiile postale, la agentiile Garanti Bank si la statiile OMV prin Westaco Express din Municipiul Constanta.

Campanie de verificare valabilitate autorizatii construire

Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca a fost demarata o campanie de verificare a persoanelor juridice carora le-au fost eliberate autorizatii de construire de catre Primaria Municipiului Constanta, dar care nu au finalizat lucrarile in termenul prevazut si nici nu au solicitat prelungirea valabilitatii acesteia.

Precizam ca pentru cladirile sus-mentionate, data dobandirii este considerata data expirarii termenului prevazut in autorizatie.

De asemenea, in 30 de zile de la efectuarea oricarei modificari care ar conduce la recalcularea impozitului datorat, contribuabilii au obligatia sa se prezinte la ghiseele unice ale institutiei pentru a depune documentele justificative.

Constituie contraventie depunerea peste termen a declaratiilor de impunere si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei iar nedepunerea declaratiilor de impunere, nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate, refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situuatiei fiscale a contribuabililor, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora se sanctioneaza cu amenda de la 1.116 lei la 2784 lei.

Campanie de informare a contribuabililor din statiunea Mamaia si Sat Vacanta

Inspectorii Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) din cadrul Serviciul Constatare si Control sunt din nou pe teren in Mamaia si Sat Vacanta pentru a informa si verifica contribuabilii cu privire la taxa de promovare a turismului, taxa pentru spatii verzi si taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.

Mentionam ca aceasta este o completare a campaniei derulate in luna mai, in care au fost inmanate formulare tipizate si instiintari ce cuprind detalii despre taxele speciale unui numar de 1.411 contribuabili, din care 955 detinatori de locuinte si 456 operatori economici.

De asemenea, un numar de 469 de contribuabili au fost impusi din oficiu deoarece nu s-au prezentat pentru a depune declaratiile iar termenul de declarare si de plata al taxei de promovare a turismului a expirat la data de 01.06.2013. Suma totala datorata de catre acestia este de 207.360 lei.

Taxele amintite anterior sunt datorate conform Hotararii nr. 82/2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

Campanie de informare

Inspectorii Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) din cadrul Serviciul Constatare si Control vor fi, incepand cu data de 13.05.2013, pe teren in Mamaia si Sat Vacanta pentru a derula campania de informare a contribuabililor privind taxa de promovare a turismului, taxa pentru spatii verzi si taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.

Campania are drept scop informarea operatorilor economici din Statiunea Mamaia si Sat Vacanta cu privire la cuantumul acestor taxe, termenele de declarare si de plata.

Mentionam ca taxele amintite anterior sunt datorate conform Hotararii nr. 82/2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

Campanie de verificare a persoanelor fizice

Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca a fost demarata o ampla campanie de lucru in vederea verificarii impozitelor si taxelor datorate bugetului local de catre persoanele fizice.

Astfel, inspectorii Serviciului Constatare si Control au inceput verificarea pe teren a impozitului/taxei pe cladiri, impozitui/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei de habitat etc.

Precizam ca actiunea are drept scop corectarea si actualizarea bazei de date a SPIT.

Amintim ca, in termen de 30 de zile de la dobandirea/instrainarea unei cladiri, unui teren sau a unui mijloc de transport, de la efectuarea oricarei modificari care ar conduce la recalcularea impozitului datorat, de la modificarea numarului de persoane care locuiesc in imobil, contribuabilii au obligatia sa se prezinte la ghiseele unice ale institutiei pentru a depune o declaratie in vederea luarii/scoaterii in/din evidentele fiscale.

Nedeclararea sau declararea peste termenul legal constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Precizam ca formularele tipizate pot fi descarcate de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro

Campanie de verificare a unitatilor de cazare

Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor care detin unitati de cazare amplasate in Satul de Vacanta, ca a fost demarata campania de verificare pe teren a obligatiilor datorate bugetului local de catre acestia, cu precadere a taxei hoteliere.

Pentru unitatile de cazare amplasate in Constanta si Sat Vacanta, taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totala a cazarii, respectiv pentru intreaga perioada de sedere, iar pentru cele situate in statiunea Mamaia, prin aplicarea cotei de 1% la tariful de cazare datorat pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Taxa hoteliera se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se vireaza lunar la bugetul local, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta. Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaratiilor-decont privind sumele;
 • nedepunerea declaratiilor-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera;
 • neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiei fiscale, a taxei hoteliere;
 • retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiei fiscale a taxei hoteliere.

Formularul tipizat „Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera” poate fi descarcat si de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea ” Persoane juridice” – ” Formulare tipizate” – ” Taxa hoteliera”.

SPIT verifica societatile care au contracte de inchiriere cu bancile

Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta demareaza incepand cu luna iulie, o ampla campanie de verificare pe teren a modului in care persoanele juridice din Mamaia si Sat Vacanta respecta reglementarile legale cu privire la declararea taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice si a taxei pentru irigatii spatii verzi.

Amintim ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice autorizate care isi au sediul, respectiv puncte de lucru in statiunea Mamaia si Sat Vacanta datoreaza taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice. Sunt exceptati de la plata taxei contribuabilii ce au in administrare complexe hoteliere, acestia datorand taxa numai pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale. De asemenea, taxa nu se incaseaza pentru amplasamentele de pe plaja, indiferent de activitatile ce se desfasoara pe plaja. Taxa se achita integral pana la data de 01.07.2012.

Totodata contribuabilii care detin in proprietate sau folosinta spatii de cazare in statiunea Mamaia datoreaza taxa pentru irigatii spatii verzi. In cazul in care spatiile de cazare sunt administrate de catre o alta persoana decat proprietarul (in baza unui contract de inchiriere, leasing, asociere in participatiune, locatie de gestiune etc.) obligatia declararii si a platii taxei incumba celui ce administreaza in mod concret facilitatea de cazare. Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an. Depunerea declaratiei si achitarea taxei pentru detinatorii de spatii de cazare se va face pana la data de 15.07.2012.

Formularele tipizate privind „Declaratia privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice” si „Declaratie de impunere privin taxa pentru irigatii spatii verzi in statiunea Mamaia” pot fi descarcate de pe site-ul www.spit-ct.ro, sectiunea formulare tipizate.

SPIT expediaza somatiile de plata

In vederea recuperarii sumelor datorate bugetului local, aferente semestrului intai din anul 2012, Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (SPIT) a demarat procedura de urmarire si executare silita prin expedierea celor 56054 de somatii de plata, din care 47300, reprezentand 84% din total, pentru persoanele fizice si 8754, reprezentand 16% din total, pentru persoanele juridice.

Din totalul somatiilor emise, 50675, reprezentand 90% din total, cuprind debite cumulate din impozite, taxe si/sau amenzi, iar diferenta de 5379, reprezentand 10% din total, doar debite datorate din amenzi.

Marii datornici din categoria persoanelor fizice sunt cei care nu au bunuri supuse impozitarii si care au debite cumulate din amenzi. O singura persoana avea la data de 04.05.2012 un debit de 294163 lei, reprezentand amenzi neachitate.

Din totalul de 285325 contribuabili inregistrati in anul 2012 in evidentele fiscale ale SPIT, din care 263195 persoane fizice si 22130 persoane juridice, proportia rau platnicilor este 20% din care 17% persoane fizice si 3% persoane juridice.

SPIT aminteste ca termenul scadent pentru plata obligatiilor datorate bugetului local, aferente semestrului intai din anul 2012, a expirat la data de 02 aprilie 2012.

Emiterea si expedierea somatiei de plata este prima masura de urmarire si executare silita. Daca in termen de 15 zile de la primirea acesteia contribuabilul nu achita debitul datorat, procedura este continuata prin infiintarea popririlor pe venituri, asupra disponibilitatilor banesti sau prin sechestrarea bunurilor apartinand debitorului.

SPIT informeaza contribuabilii care au achitat debitele din dosarele de urmarire si executare silita inainte de comunicarea somatiilor de plata, ca dupa primirea acestora nu mai este necesar sa se prezinte la ghiseele institutiei. Recomandarea se adreseaza persoanelor care au efectuat plati dupa data de 20.04.2012 si care se afla in posesia unei chitante pentru suma inscrisa in somatia primita.

Contribuabilii care au bunuri in incinta Port Constanta Sud

Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta invita toti contribuabilii care detin bunuri in incinta Portului Constanta Sud, inregistrate la Primaria Agigea, sa le declare in termen de 30 de zile, incepand cu data 19.03.2012, pentru stabilirea corecta a impozitelor si taxelor locale aferente ultimilor 5 ani fiscali.

Declararea bunurilor se va face cu respectarea prevederilor art. 91 alin (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Deciziei Civile nr. 796/CA din 12.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Constanta in dosarul nr. 4910/118/2009.

In cazul in care contribuabilii vor declara bunurile sus-amintite, in termenul de 30 de zile, vor fi sanctionati doar cu avertisment, potrivit art. 5 alin (2) lit. a din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, iar dupa expirarea termenului de 30 de zile vor fi aplicate amenzi cuprinse intre 960 lei si 2400 lei, conform Codului Fiscal.

Dupa inregistrarea bunurilor in evidentele fiscale ale institutiei, contribuabilii pot depune cereri de acordare a facilitatilor fiscale, conform art. 125 din O.G. nr. 92/2003, pentru scutirea impozitelor si majorarilor de intarziere aferente ultimilor 5 ani fiscali incheiati, respectiv pentru perioada 2007-2011 si pot avea de plata doar impozitul si taxele datorate anului 2012.

Mentionam ca, potrivit art 81 alin (3) din O.G. nr. 92/2003, republicata, se vor declara inclusiv constructiile scutite de la plata impozitului, ca de exemplu: silozuri, platforme, rampe incarcare-descarcare, drumuri de acces, imprejmuiri etc.

SPIT verifica societatile care au contract de inchiriere cu bancile

Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta a demarat campania de verificare pe teren a agentilor economici care au inchiriate cladirile unor societati bancare.

In cadrul campaniei, inspectorii fiscali verifica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste obligatia declararii in termen de 30 zile a lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere a unei cladiri existente precum si achitarea corecta a impozitului datorat.

Pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, inspectorii fiscali vor aplica sanctiuni contraventionale de pana la 2400 lei si vor recalcula si impune retroactiv impozitul pe cladiri cu majorarile aferente.

Amintim ca, in conditiile in care lucrarile sunt efectuate de catre locatar, din punct de vedere fiscal, locatarul are obligatia de a comunica locatorului valoarea lucrarilor executate, pentru respectarea termenului de depunere a declaratiei fiscale.

Formularul privind „Declaratia fiscala/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri” poate fi descarcat de pe site-ul www.spit-ct.ro, sectiunea Formulare tipizate.

Campanie taxa hoteliera

In urma unei verificari pe internet efectuata de catre angajatii din cadrul Serviciului Constatare si Control au fost depistate locatii de cazare care nu se regasesc declarate la taxa hoteliera in evidentele fiscale ale institutiei noastre.

Astfel, in perioada februarie – martie 2011, Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanta a efectuat o campanie in vederea identificarii contribuabililor care detin unitati de cazare in Municipiul Constanta nedeclarate la aceasta taxa.

Campania demarata de SPITVBL a constat in deplasarea pe teren a 6 echipe, formate fiecare din 3 inspectori la persoanele juridice ce desfasoara activitate de cazare pentru care aveau obligatia de a calcula si varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea, aceasta taxa fiind cu retinere la sursa.

Au fost verificate 18 unitati de cazare

 • Sanctiuni – 4 avertismente
 • Debit suplimentar constatat = 38.014 lei

Campanie RAEDPP

Incepand din luna aprilie 2011 SPIT VBL efectueaza inspectii fiscale la operatorii economici ce au detinut/detin spatii comerciale in baza contractelor de asociere cu R.A.E.D.P.P. Constanta. Pe terenul Regiei, acesti intreprinzatori au fost imputerniciti sa ridice spatii comerciale si alte cladiri cu destinatii de afaceri, fara a le inregistra, sustragandu-se astfel de la plata impozitelor imobiliare aferente. Pentru nedeclararea acestor spatii contribuabilii au primit doar avertismente in locul unor amenzi substantiale pentru a nu ingreuna situatia lor economica. Pana in prezent au fost verificate un numar de 41 de societati din totalul de 96 de avize de inspectie fiscala transmise operatorilor economici si a fost incasat un debit suplimentar in suma de 22.115 lei din totalul stabilit de 112.172 lei.

Campanie trama stradala

In perioada urmatoare SPIT VBL va desfasura o campanie privind identificarea contribuabililor persoane fizice si juridice care detin autovehicule de transport marfa si nu au achitat taxa pentru folosirea tramei stradale pe raza Municipiului Constanta, pe strazile de trafic usor, mediu si greu.

Astfel, in baza borderourilor incheiate de catre casierii Serviciului Taxe Speciale in punctele de taxare vor fi identificati contribuabilii care detin mijloacele de transport ale caror numere de inmatriculare apar in borderourile sus mentionate, identificare ce va fi realizata prin confruntarea cu baza de date a Serviciului Public Comunitar Regim Premise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta si cu baza noastra de date. Sustragerea de la plata acestei taxe constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.500 lei si 2.500 lei, in conformitate cu Anexa nr.1.5 din H.C.L.M nr. 500/2006, Decizia irevocabila a Curtii de Apel Constanta din data de 18.06.2007 si Dispozitia nr. 3167 din 06.07.2007, Anexa nr.1.5 din H.C.L.M nr. 360/2007, Anexa nr.1.5 din H.C.L.M nr. 228/2008, Anexa nr.1.5 din H.C.L.M nr. 467/2009 si cu amenda intre 250 lei si 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv, si cu amenda intre 1.000 lei si 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone, in conformitate cu Anexa nr.5 din H.C.L.M nr. 92/2010, sanctiunea contraventionala aplicandu-se contribuabililor care detin sau folosesc autovehiculele de transport marfa.

Aplicarea sanctiunii nu inlatura obligatia de plata a taxei.

Contraventilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Campania de verificare a instiintarilor de plata returnate

Aceasta campanie are ca scop reducerea numarului de instiintari de plata care nu ajung la contribuabili datorita faptului ca adresa de domiciliu sau de corespondenta nu este cea actuala. Aceasta campanie s-a desfasurat incepand cu anul 2008 si se poate observa ca ca in fiecare an numarul instiintarilor de plata returnate a scazut in mod progresiv:

Numar Agentie Nr. instiintari 2008 Nr. instiintari 2009 Modificare procentuala instiintari
2009 comparativ cu 2008
Nr. instiintari 2010 Scadere procentuala instiintari
2010 comparativ cu 2009
Scadere procentuala instiintari
2010 comparativ cu 2008
1 1.147 1.182 -3% 678 43% 40%
2 2.485 803 68% 466 42% 82%
3 1.666 1.488 11% 747 50% 56%
4 819 748 9% 296 60% 64%
5 0 0 44
Total 6.117 4.221 31% 2231 48% 64%

Aceasta scadere a avut loc si ca urmare a faptului ca la sfarsitul anilor 2009 si 2010, respectiv in perioada noiembrie-decembrie, s-au desfasurat campanii de introducere a adresei de domiciliu/ corespondenta, campanie efectuata in scopul crearii posibilitatii ca instiintarile de plata sa fie trimise la adresa de corespondenta a contribuabilului, indiferent de adresa unde sunt inregistrate bunurile impozabile, precum si compensarea din oficiu a sumelor achitate in plus.

Va prezentam situatia centralizata pe agentii a celor doua campanii mai sus mentionate in tabelele urmatoare:

Campania de operare compensari din oficiu

Numar Agentie Nr. total roluri fiscale
cu compensari 2009
Nr. total roluri fiscale
cu compensari 2010
Scadere procentuala 2009
comparativ cu 2010
1 6.106 4.679 24%
2 5.630 4.637 18%
3 7.027 4.492 37%
4 4.069 4.339 -1%
5 356 372 -1%
Total 23.188 18.519 21%

Campania de introducere in baza de date a adresei de domiciliu/corespondenta

Numar Agentie Nr. total roluri fiscale
modificate 2009
Nr. total roluri fiscale
modificate 2010
Scadere procentuala 2009
comparativ cu 2010
1 6.582 915 87%
2 3.916 1.534 61%
3 7.342 557 99%
4 5.244 658 88%
5 182 46 75%
Total 23.266 3.730 84%

Campania de verificare a persoanelor fara CNP a inceput in anul 2008

Aceasta campanie a fost necesara datorita faptului ca programul informatic folosit inaite de 2001 nu permitea introducerea CNP- ului, astfel incat contribuabilii cu bunuri mobile/ imobile dobandite inainte de aceasta data nu aveau introdus in baza de date acest element de identificare. Pentru derularea ei inspectorii SPIT au solicitat informatii de la alte institutii, cum ar fi: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei, R.A.E.D.P.P.

Analizand situatia centralizata se constata ca in fiecare an numarul persoanelor fara CNP din baza de date a scazut in mod progresiv:

Numar Agentie Nr. roluri fara CNP
2008
Nr. roluri fara CNP
noiembrie 2010
Scadere procentuala nr. roluri
fara CNP 2010 comparativ cu 2008
1 7.222 829 89%
2 11.830 559 96%
3 6.252 545 92%
4 6.819 1150 84%
5 2.900 35 99%
Total 35.023 3.118 92%

Campania de distribuire a cardurilor RNU

Cardurile RNU, model european de plata, au venit in intampinarea contribuabililor prin reducerea timpului alocat pentru plata impozitelor si taxelor locale. Distribuirea cardurilor la domiciliul contribuabililor s-a desfasurat in anul 2009 in doua etape: 01.04.2009 – 30.04.2009 si 28.04.2009 – 08.05.2009, continuand cu distribuirea in continuare a cardurilor la ghiseu, reluandu-se distribuirea la domiciliu in lunile noiembrie si decembrie 2010. Analizand situatia centralizata se constata ca numarul cardurilor RNU nedistribuite a scazut.

Numar Agentie Nr. carduri RNU 2009 Nr. carduri RNU
noiembrie 2010
Scadere procentuala a nr. de carduri
RNU 2010 comparativ cu 2009
1 2.049 472 77%
2 1.086 55 95%
3 2.579 391 85%
4 2.621 271 90%
5 62 3 96%
Total 8.397 1.192 86%

Campania de verificare a imobilelor care nu intrunesc cele patru conditii cumulative (dotari cu instalatii de apa, canalizare, electricitate si incalzire)

In cadrul campaniei de distribuire a somatiilor, inspectorii detasati din cadrul agentiilor fiscale au ca sarcina depistarea acestor situatii in teren, invitarea contribuabililor la sediile agentiilor fiscale in vederea stabilirii corecte a masei impozabile.

Numar Agentie Numar total roluri 2009 Numar total roluri 2010 Numar roluri solutionate Scadere procentuala a nr. de imobile
care nu intrunesc conditii cumulative
1 3.205 2.234 971 31%
2 6.334 5.254 1.080 18%
3 2.185 1.201 984 55%
4 868 758 110 13%
Total 12.592 9.447 3.145 25%

Campanie distribuire somatii in teren

Pentru distribuirea somatiilor in teren, inspectorii de la SUES, SUESA si agentiile fiscale au facut echipe comune. S-a recurs la aceasta metoda in vederea reducerii cheltuielilor postale, cat si pentru inventarierea masei impozabile si distribuirea cardurilor RNU acolo unde a fost cazul.

Numar Agentie Numar inspectori detasati Numar somatii repartizate (estimativ) Numar somatii distribuite (estimativ) Modificari efectuate de inspectorii de pe teren
CNP-uri introduse (nominalizare taxa habitat) Machete casa Machete teren Auto Total roluri modificate
1 3 4.522 2.777 477 1.096 1.282 13 2.360
2 4 6.000 2.880 624 562 623 22 1.831
3 3 3.750 1.203 147 498 255 45 945
4 2 2.275 1.092 53 475 325 3 856
Total 12 16.547 7.952 1.301 2.631 2.685 83 5.992

Declaratii speciale conform OUG Nr. 59/2010

Aceasta campanie a fost necesara datorita modificarilor aduse Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal prin aparitia OUG nr. 59/ 2010 care a modificat incepand cu data de 01.07.2010 cuantumul majorarii impozitului pe cladiri in cazul persoanelor care detin mai multe cladiri indiferent de destinatia acestora.

Numar Agentie Nr. total roluri fiscale
verificate
Nr. total roluri fiscale
afectate de OUG 59/2010
Numar invitatii transmise pentru cele afectate de OUG 59/2010 din care:
Rezolvate Din oficiu
1 7.694 697 85 13
2 3.829 310 102 15
3 8.068 757 122 47
4 10.274 584 77 4
5 404 27 13 6
Total 30.269 2.375 329 85

Din totalul de 30.269 de roluri verificate, un numar de 2.375 roluri au fost afectate de prevederile O.U.G. 59/2010 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

S-au intocmit 414 de invitatii, in urma carora au dat curs 329 de contribuabili, diferenta de 85 fiind operata din oficiu.

Campania de emitere a dispozitiilor de urmarire in anul 2010

La expirarea termenelor scadente de plata, inspectorii S.P.I.T. intocmesc dispozitii de urmarire in vederea recuperarii debitelor restante, numarul dispozitiilor de urmarire si valoarea acestora sunt redat in tabelul de mai jos:

Numar Agentie Numar total dispozitii Valoare dispozitii
1 8.949 2.178.678
2 13.309 2.347.623
3 11.853 2.530.411
4 7.638 2.003.561
5 1.173 393.882
Total 42.922 9.454.155
Click to listen highlighted text!