Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Anunt publicare proiecte de HCL


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunostinta cetatenilor publicarea urmatoarelor proiecte de acte normative:

  1. Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019
  2. Proiect de HOTARARE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel putin 6 luni intr-un an calendaristic

Proiectele pot fi consultate:

  • pe site-ul Primariei Municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparenta decizionala” si la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
  • pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparenta decizionala”sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cartan, nr. 3 si Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C.

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, pana la data de 16.11.2018inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele supuse dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta prin urmatoarele modalitati: prin e-mail la adresa  sj@spit-ct.roprin posta la adresa din Constanta, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numarul 0241/488571.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia si Taran Vasilica.

Data publicarii 02.11.2018.