Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Informare clădiri nereevaluate persoane fizice și persoane juridice


Persoanele fizice și juridice care au în proprietate clădiri nerezidențiale/mixte, nereevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii/evaluării/reevaluării/actualizării valorii de impunere a construcțiilor deținute, riscă majorarea impozitului pe clădiri dacă nu procedează la evaluarea/reevaluarea acestora la data de 31 decembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) a notificat un număr de  841 de persoane fizice, respectiv 376  de persoane juridice, cu privire la efectuarea operațiunilor de evaluare/reevaluare a clădirilor deținute, în caz contrar, impozitul datorat pentru anul 2022 se va stabili prin aplicarea unei cote de impozitare de 2% pentru persoanele fizice, 5% pentru persoanele juridice, care se majorează și cu o cotă adițională de 10,4%, conform prevederilor legale în vigoare.

Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, care trebuie să respecte standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistrează la SPIT până la primul termen de plată din anul de referința, respectiv 31.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a) și art. 460 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesaţi link-ul https://www.spit-ct.ro/informare-cladiri-nereevaluate

Pentru a vă putea vizualiza online patrimoniul şi situaţia fiscală, vă îndrumăm să accesați link-ul https://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDeInscriere în vederea obţinerii dreptului de utilizator şi a parolei în aplicaţia Etax.

În situaţia în care deţineţi dreptul de accesare a link-ului https://etax.spit-ct.ro, vă rugăm să verificaţi la secţiunea Patrimoniu situaţia dumneavoastră fiscală.