Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Management integrat

Implementarea sistemului de managementului integrat in cadrul SPIT

Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor este un deziderat constant pe care organizatia si-l asuma, cu constiinta ca edificarea calitatii nu reprezinta niciodata un proces incheiat, ci unul aflat in continua dezvoltare si expansiune.

1.Sistem de Management al Calității

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor este un deziderat constant pe care Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) și-l asumă, edificarea calității reprezentând un proces aflat în continuă dezvoltare și expansiune.

Certificarea pe cerințele standardului ISO 9001 “Sistem de management al calității” a intervenit la nivelul instituției încă din anul 2006 și reprezintă o atestare a nivelului performanței generale a SPIT, respectiv o apreciere a calității actului managerial, a bunelor practici din organizație și a orientării acesteia în direcția calității.

Avantajele certificării pe cerințele standardului ISO 9001 constau în:

 • buna înțelegere a proceselor organizației, ce implică angajamentul ferm al managementului
 • definirea clară a responsabilităților și autorităților
 • crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor printr-un angajament puternic în vederea realizării calității
 • creşterea capacităţii instituției de a răspunde mai bine nevoilor, cerințelor și așteptărilor cetăţenilor prin abordări manageriale eficace și eficiente
 • obtinerea constientizării calității și a unei satisfacții mai mari a muncii printre angajați, contribuind astfel la crearea unui cult al calității la nivelul instituției
 • creşterea gradului de transparenţă a activităţilor desfășurate de către instituție
 • cresterea gradului de încredere și satisfacție a contribuabililor cu privire la serviciile oferite
 • identificarea și satisfacerea cerințelor contribuabililor și a altor părți interesate

În managementul calității, conceptul de satisfacție a contribuabilului reprezintă o “percepție a contribuabilului despre măsura în care așteptările acestuia au fost satisfăcute”, instituția având în acest sens obligația monitorizării percepțiilor contribuabililor cu privire la măsura în care au fost îndeplinite necesitățile și așteptările lor.

 

Astfel, la nivelul instituției evaluarea serviciilor se efectuează prin:

 • Chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie a contribuabililor completate online, pe site-ul instituției
 • Sistemul de colectare al datelor privind satisfacția contribuabililor, disponibil pe tabletele existente în sălile de așteptare destinate activității de lucru cu publicul, structurat astfel:

Secțiunea 1 “Opinia dumneavoastră contează mult pentru noi” ce cuprinde:

– un set de 3 întrebări privind motivul deplasării contribuabilului la ghișeele SPIT, durata așteptării la ghișee, precum și numărul deplasărilor la ghișeele instituției în vederea soluționării cerinței fiscale pentru care a optat că s-a prezentat;

– posibilitatea acordării de calificative pentru serviciile publice oferite de care a beneficiat la ghiseele instituției: EXCELENT, BINE, SATISFĂCĂTOR, NESATISFĂCĂTOR, ce sunt avute în vedere la analiza activității și evaluarea performanțelor profesionale /angajat la nivel de instituție

Secțiunea 2 “Chestionar de evaluare privind satisfacția contribuabilului”, ce cuprinde același set de 5 întrebări privind promptitudinea, competența, atitudinea și profesionalismul personalului instituției, eficacitatea comunicării, precum și confortul spațiilor de așteptare, prin bifarea cu un calificativ de la 1 la 5 (1 fiind gradul cel mai scăzut și 5 gradul cel mai ridicat), disponibil și în cadrul chestionarului de evaluare a gradului de satisfacție online.

Întrucât îmbunătățirea calității serviciilor publice este un proces continuu și durabil, instituția a pus la dispoziție și contribuabililor posibilitatea de a contribui la acest proces prin menționarea eventualelor propuneri/sugestii pentru îmbunătățirea calității acestora în cadrul modalităților de evaluare a serviciilor, propuneri ce vor fi analizate și implementate în funcție de oportunitatea lor.

 

2.Sistemul de Management de Mediu

 Implementarea sistemului de Management de Mediu, conform ISO 14001 a evidențiat importanța conceptului de reciclare în procesul de diminuare a poluării și în procesul de dezvoltare durabilă, prin sprijinul acordat sistemelor de colectare a deșeurilor și prin monitorizarea consumurilor de resurse naturale.

Astfel, s-a trecut de la o abordare reactivă la una proactivă față de mediu prin:

 • reducerea consumului de resurse
 • implementarea de măsuri pentru menținerea aspectelor de mediu la un nivel acceptat
 • susţinerea colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor
 • creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale
 • conștientizarea personalului instituției cu privire la preocuparea instituției privind protecția mediului

Prin sistemul de colectare selectivă a deșeurilor instituit in anul 2010, instituția a facut primii pasi pentru sustinerea practicilor prietenoase cu mediul, amplasând în locațiile institutiei recipiente marcate și indicate corespunzător fiecărui tip de deșeu, respectiv: hârtie și carton, sticlă, metal și plastic.

În anul 2013 a fost implementat sistemul de colectare a deseurilor electrice și electronice provenite din tuburi fluorescente și cartușe de tonere consumate.

Din anul 2015, atât angajații, cât și contribuabilii au posibilitatea depunerii deseurilor de baterii și acumulatori în recipientele de colectare amplasate în toate sediile SPIT, în vederea valorificării acestora.

 

3.Sistem de Management al Sănătății și Securității în muncă

Certificarea ISO 45001 atestă abordarea proactivă a instituției asupra sănătății și securității angajaților, prin gestionarea riscurilor și îmbunătățirea continuă a performanțelor.

Organizarea activității de securitate și sănătate în muncă are ca obiectiv principal asigurarea condițiilor optime de muncă, cât și prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor.

Avantajele implementării standardului sunt reprezentate de protejarea sănătății prin:

– asigurarea unor condiții de muncă cu un înalt grad de securitate și sănătate în muncă pentru personalul instituției, contractori și vizitatori;

– disponibilitatea echipamentelor de muncă și protecție adecvate proceselor și activității instituției;

– evaluarea continuă și revizuirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, în vederea identificării și aplicării măsurilor de prevenire și metodelor eficiente de apărare în caz de urgență.

 

4.Sistem de Management al Securității Informației

 Certificarea pe cerințele standardului ISO 27001 “Sistem de management al securității informației” demonstrează angajamentul și capacitatea instituției pentru controlul tuturor informațiilor și datelor pe care le deține sau le vehiculează.

Sistemul de management al securității informației oferă un control mai bun asupra fluxurilor de informații din instituție și permite demonstrarea tuturor părților interesate că dispune de măsuri sigure de protejare atât a informațiilor, cât și a sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea sau distrugerea acestora.

Securitatea informației este necesară pentru a asigura continuitatea activității și presupune realizarea a cel puțin 3 obiective principale, reprezentând:

Confidențialitatea – asigurarea faptului că informația este accesibilă doar persoanelor autorizate

Integritatea – păstrarea acurateței și completitudinii informației, precum și a metodelor de procesare

Disponibilitatea – asigurarea faptului că utilizatorii autorizați au acces la informație și la resursele necesare de fiecare dată când au nevoie

Avantajele implementării unui sistem de management al securităţii informației constau în:

 • îmbunătățirea abilităților de conducere
 • creșterea gradului de încredere cu privire la serviciile oferite
 • garantarea securității informațiilor, precum și a sistemelor IT deținute de către instituție
 • îmbunătățirea sistemului de prevenire și tratare a incidentelor de securitate
 • asigurarea unei viziuni unitare asupra utilizării resurselor informatice în scopul protejării lor
 • asigurarea dovezilor de conformitate cu cerințele legale de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal
 • asigurarea continuității activității și minimizarea efectelor dezastruoase prin prevenirea și micșorarea impactului incidentelor de securitate

Prin intermediul certificării în domeniul Securității Informației, SPIT își îmbunătățește datele actuale și practicile de securitate și oferă contribuabililor siguranță în stabilirea încrederii în economia digitală, ceea ce este crucial în aceste vremuri de hiper-conectivitate unde datele cu caracter personal, și nu numai, au devenit mai mult decât un element esențial

5.Declaratia de politica a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatatate si securitate  in munca, protectia datelor cu caracter personal

 

Politica a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatatate si securitate in munca, protectia datelor cu caracter personal.

 

Click to listen highlighted text!