Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Management integrat

Implementarea sistemului de managementului integrat in cadrul SPIT

Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor este un deziderat constant pe care organizatia si-l asuma, cu constiinta ca edificarea calitatii nu reprezinta niciodata un proces incheiat, ci unul aflat in continua dezvoltare si expansiune.

1. Sistemul de management al calitatii (ISO 9001)

Certificarea ISO 9001 din anul 2006 reprezinta o atestare a nivelul performantei generale a SPIT, gradul de indeplinire a politicii adoptate si a obiectivelor stabilite, transparenta si eficienta proceselor organizatiei. De asemenea, certificarea ISO 9001 reprezinta o apreciere a calitatii actului managerial, a bunelor practici din organizatie, a orientarii organizatiei in directia calitatii.

Avantajele certificarii ISO 9001 s-au evidentiat atat pe termen scurt, prin monitorizarea mai eficienta a serviciilor in functie de parametrii calitatii, cat si pe termen lung, permitand elaborarea unor politici organizationale de perspectiva. Cateva dintre acestea sunt:

 • identificarea si satisfacerea cerintelor contribuabililor si a altor parti interesate;
 • cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea serviciilor;
 • cresterea satisfactiei contribuabililor;
 • o mai mare intelegere a proceselor organizatiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor;
 • comunicarea interna si externa imbunatatita;
 • crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a performantelor printr-un angajament puternic in vederea realizarii calitatii.

Evaluarea serviciilor SPIT se efectueaza prin:

 • chestionarele de evaluare a gradului de staisfactie a contribuabililor ce pot fi completate atat fizic la ghiseele institutiei, cat si online pe site-ul institutiei, sugestiile contribuabililor fiind analizate si luate in calcul pentru imbunatatirea calitatii serviciilor dezvoltate de catre SPIT;
 • dispozitivele de evaluare a gradului de satisfactiei contribuabilului, ce sunt accesate la ghiseele institutiei, fiecare contribuabil avand posibilitate de apreciere (excelent, bine, satisfacator, nesatisfacator) a calitatii serviciilor prestate de catre operatorul din ghiseu.

2. Sistemul de management de mediu (ISO 14001)

In anul 2008, SPIT a implementat Sistemul de Management ISO 14001:2005, luand in considerare faptul ca prin desfasurarea proceselor sale consuma resurse naturale si utilizeaza surse neregenerabile de energie.

Pentru a atinge scopul privind abordarea reactiva fata de mediu, au fost planificate masuri de reducere a impactului de mediu, dupa cum urmeaza:

 • identificarea aspectelor de mediu;
 • identificarea obiectivor, ierarhizand aceste aspecte in ordinea importantei impactului asupra mediului inconjurator;
 • imbunatatirea si minimizarea impactului semnificativ asupra mediului.

Primii pasi pentru sustinerea practicilor prietenoase cu mediul au fost facuti de institutie in anul 2010 cand a implementat sistemul de colectare selectiva, urmand sa accentueze importanta conceptului de reciclare in diminuarea poluarii prin:

 • colectarea selectiva a deseurilor in recipiente marcate si indicate corespunzator fiecarui tip de deseu, respectiv: hartie si carton, sticla, metal si plastic;
 • colectarea deseurilor electrice si electronice provenite din tuburi fluorescente;
 • colectarea deseurilor provenite din cartuse de tonere consumate;
 • colectarea deseurilor provenite din baterii si acumulatori;
 • colectarea deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice.

Prin sprijinul acordat sistemelor de colectare a deseurilor si prin monitorizarea consumurilor de resurse naturale, SPIT accentueaza importanta conceptului de reciclare in procesul de diminuare a poluarii si a procesului de dezvoltare durabila.

3. Sistem de management al Sanatatii si Securitatii in munca (OHSAS 18001)

Certificarea OHSAS 18001 demonstreaza ca SPIT are o abordare proactiva asupra sanatatii si securitatii angajatilor, prin gestionarea riscurilor SSO si imbunatatirea continua a performantelor, avantajele implementarii fiind:

 • crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si/ sau imbolnavire profesionala;
 • realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/ sau imbolnavire profesionala;
 • transparenta si eficacitatea managementului sanatatii si securitatii ocupationale prin transpunerea rezultatelor evaluarilor de risc, auditurilor, inspectiilor etc. in planuri de actiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
 • obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor, prin asigurarea „starii de bine” la locul de munca.

Sistemul de management OHSAS este implementat in vederea unei mai bune controlari si gestionari a riscurilor profesionale (accidente, incidente si boli profesionale) si a imbunatatirii considerabile a performantelor profesionale.

Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca are ca obiectiv principal asigurarea conditiilor optime, referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor si instituirea de masuri privind imbunatatirea continua a securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

SPIT a obtinut recertificarea sistemului de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca) din partea organismului german de certificare TÜV Thüringen, fara nicio abatere sau constatare cu privire la aplicarea cerintelor corespunzatoare standardelor de referinta in anii 2009, 2012, 2015.

In anul 2018, SPIT obtine o noua recertificare a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala) din partea organismului german de certificare TÜV Thüringen, conform standardelor de referinta.

In ceea ce priveste Sistemul de Management al Calitatii si cel de Mediu, mentionam ca in anul 2018 recertificarea a presupus tranzitia la noile versiuni ale standardelor,  iar tranzitia la noua versiune a standardului de referinta privind Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca se va efectua odata cu auditul de supraveghere, ce se va desfasura la nivelul anului 2019.

4. Declaratia de politica a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatatate si securitate  in munca, protectia datelor cu caracter personal

 

Politica a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatatate si securitate in munca, protectia datelor cu caracter personal.